Länkar

Kulturföreningen Viva: Kulturföreningen Viva är en ideell förening som startade 2012 och har sitt huvudsäte i Malmö. Vi arbetar utifrån övertygelsen om att kultur kan göra skillnad. Vår målsättning är att tillvarata professionella kulturarbetares yrkeskunnande i gemensamma projekt och erbjuda kvalitativ kultur. Vår utgångspunkt är att ha en pedagogisk tanke knuten till vår verksamhet som kan göra skillnad för människor.

www.fantasmagoria.se: Peter Rosengren är trefaldig nordisk förstaprisvinnare i kort och close-up trolleri, trolleri med små medel och med publiken nära inpå. Peter är inriktad på trolleri i företagssammanhang. Han har en tidigare karriär som VD inom IT-branschen och är nu managementkonsult den del av hans tid som inte handlar om trolleri.

www.ideadrama.org: IDEA är en världomspännande organisation med medlemmar som strävar efter att göra drama/teater i utbildningen tillgänglig för barn och ungdomar överallt.

www.mixmusik.se: Mix Musik är konsertarrangör i Malmö vars hjärta bankar för folk- och världsmusik. Det finns oändliga musikaliska rikedomar i världen och musikens språk är universellt. Du behöver inget lexikon för att översätta, musiken talar rätt till ditt hjärta. I Mix Musiks konsertprogram ingår såväl lokala, nationella som internationella artister samt en och annan världsstjärna. Ambitionen är att täcka in stora delar av världens musik och lyfta fram musik som har svårt att tränga igenom mediebruset. Mix Musik vill vara en kvalitetsstämpel. Här ska du kunna upptäcka musik som du inte vet att du tycker om! Samtidigt som du kan lyssna till din favoritmusik.

The Creative Plot: The Creative Plot är en plattform, ett paraplyprojekt, ett initiativ, en idéfabrik, en inkubator och mycket mer. Vi har en plan. Tillsammans med nyfikna och ambitiösa vänner vill vi skapa en ny kreativ hub i Lund. En plats där den kreativa sektorn utvecklar starka idéer tillsammans med akademi och näringsliv. Där resultatet ger näring till hela samhället.

Därför uppmuntrar och utforskar vi nya sätt att samarbeta och dela kunskap. Och därför behöver vi alltid fler vänner. Kreativa entreprenörer, modiga företag, nyfikna forskare och organisationer med ett brinnande engagemang. Bli en del av The Creative Plot, ett initiativ av näringslivsavdelningen och kultur och fritidsförvaltningen på Lunds kommun.