Föreläsningar

KREATIVA LÄRPROCESSER

Hur kan man integrera scenkonsten i undervisningen?
Hur skapar man kreativa processer i klassrummet?
En föreläsning med presentationer av olika kreativa metoder.
50-60 minuter.