Länkar

www.fantasmagoria.se: Peter Rosengren är trefaldig nordisk förstaprisvinnare i kort och close-up trolleri, trolleri med små medel och med publiken nära inpå. Peter är inriktad på trolleri i företagssammanhang. Han har en tidigare karriär som VD inom IT-branschen och är nu managementkonsult den del av hans tid som inte handlar om trolleri.

www.ideadrama.org: IDEA är en världomspännande organisation med medlemmar som strävar efter att göra drama/teater i utbildningen tillgänglig för barn och ungdomar överallt.

www.mixmusik.se: Mix Musik är konsertarrangör i Malmö vars hjärta bankar för folk- och världsmusik. Det finns oändliga musikaliska rikedomar i världen och musikens språk är universellt. Du behöver inget lexikon för att översätta, musiken talar rätt till ditt hjärta. I Mix Musiks konsertprogram ingår såväl lokala, nationella som internationella artister samt en och annan världsstjärna. Ambitionen är att täcka in stora delar av världens musik och lyfta fram musik som har svårt att tränga igenom mediebruset. Mix Musik vill vara en kvalitetsstämpel. Här ska du kunna upptäcka musik som du inte vet att du tycker om! Samtidigt som du kan lyssna till din favoritmusik.

www.cki.dk Centrum för Konst och Interkultur arbetar för att utveckla konst, kultur och lärandeorganisationers förmåga att involvera, samarbeta, uppfinna och inkludera.