Föreläsningar

KREATIVA LÄRPROCESSER

Hur kan man integrera scenkonst i företag och i undervisning?
Hur skapar man kreativa processer i företaget och i klassrummet?
En föreläsning med presentationer av olika kreativa metoder.
50-60 minuter.