Kurser/Workshops

Bildning är lust och förändring är stimulerande!

Dessa kurser och workshops är utvecklade i enlighet med beprövade teorier och många års erfarenheter.  Vi skräddarsyr naturligtvis kurser och workshops utifrån kundens behov.

Ingenting är omöjligt!

Interagera och kreera                                                                                                  Att med teaterns redskap skapa en kreativ process på temat Då & Nu för att förstå och gå vidare i en förändringsfas. En workshop med teatersport, gestaltning, improvisation och humor som ingredienser.

Idé, inspiration & handling
Att öka kunskapen och medvetenheten om hur man arbetar fram en föreställning, att ge impulser till fortsatt skapande samt att utveckla och utnyttja sin egen fantasi i en skaparprocess.

Samtal utan misstag
Att bli medveten om hur du kan påverka samtalsklimatet och göra det mer effektivt.

Konsten att lyssna
Att bli en bättre lyssnare genom att träna på att uppfatta, tolka, värdera och ge gensvar dvs det som utgör den komplexa helheten i lyssnandets konst.

Längtan efter kunskap
Att med hjälp av skönlitteratur och drama öka deltagarnas förståelse för det skrivna stoffet.

Ta rummet i besittning!
Att få redskap som behövs på vägen till att våga tala.

Från idé till föreställning
Att med utgångspunkt från berättelser och konstbilder iscensätta en föreställning.

Fyll orden med liv och låt tystnaden tala
Att utveckla sitt framträdande genom att jobba med textbehandling, teknik, fantasi och improvisation.

Regi
Att få kunskap om moment i regiprocessen, aktörers samspel samt regins betydelse för helheten.

Genom kroppen
Att komponera en scen med utgångspunkt från kroppens inneboende resurser (fysisk teater).

Entreprenörskap
Att utveckla kunskaper i metoder för att driva projekt dvs hur man sätter igång, utformar och genomför målinriktade processer.