Skolprojekt

DRAMA SOM METOD FÖR ATT UTVECKLA LÄSFÖRSTÅELSE.
Vi lär oss på olika sätt och tar olika lång tid på oss och därför är det viktigt att vi får möjlighet till att använda alla våra sinnen vid inlärning. Genom att gestalta en text med kropp, röst, kostym och mask kan man lära sig att förstå en text på ett känslomässigt sätt vilket ger en fördjupad förståelse för stoffet. Några av de metoder jag använder med drama och teater som verktyg är TIE (Theatre In Education), Teacher in Role , Speed-teater och Sitting drama. 

Jag utformar projektet utifrån önskemål om metodval, ämne och tid. Riktar sig till F-åk9.